logo_mpz_dark

Go Zero Waste S.L. Política de privadesa

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per a GO ZERO WASTE, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’usuari en tot moment i, de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

D’ara endavant “Go Zero Waste”, “nosaltres” o el “Responsable del Tractament”.

DADES PERSONALS

Aquesta Política de Privadesa cobreix totes les dades recopilades i utilitzades per Go Zero Waste a través de l’ús de l’app (d’ara endavant, “App”).

Per tant, aquesta Política de Privadesa és d’aplicació, als “Usuaris” de l’App (d’ara endavant, es denominarà a tots ells conjuntament com, els “Usuaris” o “Vostè”).

DADES PERSONALS RECOPILADES

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades que el pugui identificar, ja sigui directament o indirectament.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys i disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Dades que els Usuaris ens proporcionen directament:

A través del formulari de registre com a Usuari a l’App: Quan vostè es registra a través de l’App, recopilem les dades de caràcter identificatiu següents:

A través del perfil de l’usuari: Quan completeu el vostre perfil a l’App, recopilem les dades següents de forma opcional:

A través de l’ús de l’App: Quan utilitzeu l’App, recopilem les dades següents:

A través de la participació als reptes: Quan vostè realitza els reptes publicats a l’App, recopilem les dades següents:

Dades obtingudes en sol·licitar la informació per col·laborar: Quan vostè sol·licita un pressupost sobre les activitats que s’ofereixen al Lloc web, recopilem:

Dades obtingudes en posar-se en contacte amb nosaltres: Quan es posa en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de l’App, recopilem:

Vostè garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitats a Go Zero Waste a través de l’App són veraces, exactes i complets. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les vostres dades. En cas que vostè faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si Go Zero Waste considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, Go Zero Waste podrà denegar-li l’accés i ús present o futur de l’App o de qualsevol dels continguts i/o serveis.

De la mateixa manera, l’Usuari ha de custodiar la contrasenya identificativa per fer ús dels serveis disposats a l’App, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers.

Informació que ens proporciona indirectament en crear un compte i en utilitzar l’App:

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per al vostre registre a l’App, per completar la informació del vostre perfil, per realitzar els reptes publicats a l’App o realitzar qualsevol servei propi de l’App per a usuaris registrats, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni presta-li els serveis que ha sol·licitat a través de l’App.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades a través de l’ús de l’App de Go Zero Waste són necessàries per a les finalitats següents.

En el cas dels Usuaris de l’App:

Altres finalitats relatives a l’ús de l’App:

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS RECAPTADES

Les seves dades personals podran ser comunicades a tercers, això són:

Ens assegurarem que tota comunicació de la vostra informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb què compartim la vostra informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui d’aplicació.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Conservarem únicament les vostres Dades Personals durant el període de temps que necessitem a propòsit de la finalitat per als quals les tractem, fins que se n’elimini el compte o durant el període de temps legalment establert per fer-ho.

En eliminar el vostre compte, eliminem el contingut que heu publicat, així com les fotografies, per la qual cosa no podreu recuperar aquesta informació. En qualsevol cas, les seves dades podrien conservar-se per imperatiu legal, pel període de temps establert, però aquestes dades quedaran bloquejades. Per contra, la informació que hagin compartit altres persones no s’eliminarà, ja que no forma part del compte.

Les Dades Personals obtingudes a través del registre i ús de l’App es conservaran fins que es faci el servei o durant el temps d’atenció per a la resolució de la consulta.

Les dades personals obtingudes a través del seu consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions de caràcter comercial i/o butlletins informatius, es mantindran fins que vostè revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

És possible que retinguem algunes dades personals per complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant dels Tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

Quan ja no necessitem utilitzar les vostres dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimitzaran perquè ja no puguem identificar-les.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment no condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat 1), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informe sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra App.

CONTACTE

Si teniu qualsevol dubte o preocupació sobre la manera com tractem i usem les vostres dades personals o voleu exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, poseu-vos en contacte amb info@gozerowaste.app.

Go Zero Waste S.L. termes i condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE GO ZERO WASTE APP

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, “Condicions Generals”) regulen l’ús i accés a l’aplicació “Go Zero Waste” (d’ara endavant, l’”App” i/o “Go Zero Waste” indistintament), titularitat de GO ZERO WASTE S.L (en endavant, l’”Empresa”, “Nosaltres” i/o “Ens”, indistintament).

L’acceptació de les presents Condicions Generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè (d’ara endavant, l’”Usuari” i “Vostè” indistintament) i l’Empresa.

L’accés i ús de l’App implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Generals.

INFORMACIÓ GENERAL

S’exposen les següents dades identificatives del titular de l’App:

OBJECTE

Go Zero Waste és una empresa que ofereix solucions tecnològiques i d’educació ambiental per superar barreres cap al residu zero. L’aplicació Go Zero Waste app ofereix als Usuaris la possibilitat de realitzar una sèrie de reptes amb l’objectiu de promocionar el comerç local i/o reduir els residus a través de la ludificació. Els Usuaris, una vegada registrats, podran realitzar els reptes proposats a les campanyes de ‘Mou-te pel zero’, així com cercar els establiments que participen en la iniciativa, i acumular punts que els permetin optar a sorteigs de premis i descomptes relatius a la reducció de residus i el consum local.

REGISTRE COM A USUARI A L’APP

Per poder ser Usuari i poder vincular-se contractualment, vostè declara tenir més de 18 anys i comptar amb capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte.

Per convertir-se en Usuari de Go Zero Waste, Vostè ha de registrar-se com a tal, a través de l’App, a l’apartat “Registre” i completar el formulari de registre incorporat a aquest efecte, on haurà d’incloure un nom d’usuari una adreça de correu electrònic, així com una clau d’accés (contrasenya). La contrasenya és personal i intransferible i podrà ser modificada per l’Usuari en qualsevol moment posterior al registre com a tal a l’App.

Un cop l’Usuari ha emplenat el formulari de registre, rebrà al correu electrònic facilitat, la confirmació del registre a l’App.

Així mateix, l’Usuari podrà iniciar sessió a l’App a través de vàries xarxes socials, així com també a través de la vinculació a un compte de correu electrònic.

Un cop realitzat el registre a l’App, l’Usuari pot modificar el seu “perfil d’usuari”, en el que es mostrarà un nom d’usuari, pel qual serà reconegut per la resta d’Usuaris de l’App i opcionalmente una fotografia de perfil

En base a això, l’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar a l’Empresa qualsevol canvi o modificació.

En el supòsit que l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si l’Empresa considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, se li podrà denegar-li l’accés i ús present o futur de l’App o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

ÚS DE L’APP

Un cop registrat com a Usuari, Vostè podrà accedir als reptes plantejats per Go Zero Waste a través de la campanya “Mou-te pel zero”. Per accedir als reptes personalitzats, l’Usuari haurà de seleccionar, dins del llistat que es mostra a l’apartat de reptes de l’App, la campanya on voleu activar els reptes. Un cop seleccionada la campanya, l’usuari haurà de confirmar l’activació de la mateixa.

Un cop l’App verifiqui l’activació dels reptes a la campanya indicada per l’Usuari, es mostrarà el primer repte que cal superar. Els reptes contindran una descripció de l’activitat a realitzar, així com l’impacte en la reducció de residus que implica l’activitat a realitzar. Opcionalment també mostrarà un llistat d’establiments que et poden ajudar al compliment del repte. Per verificar que els reptes han estat realitzats de forma correcta, l’App sol·licitarà als usuaris que adjuntin una fotografia que evidenciï el compliment del repte.

Un cop verificades les fotografies, Go Zero Waste atorgarà una sèrie de punts a l’Usuari. La quantitat de punts atorgats per la realització d’un repte variarà en funció del nivell dels reptes. En aquest sentit, l’App divideix els reptes en tres nivells:

Els punts s’acumularan al compte de l’Usuari i li donaràn dret a participar en sorteigs de premis que podran consistir en descomptes, productes i entrades.

A més, l’App ofereix la possibilitat de compartir el repte superat a través de xarxes socials. En cas que l’Usuari comparteixi el repte a través de les xarxes socials podrà obtenir punts extres que s’acumularan al seu compte.

A més, l’App mostra un mapa amb tots els establiments que formen part de Go Zero Waste. L’Usuari podrà seleccionar que es mostrin els establiments a prop de la seva ubicació a través de l’opció “A prop meu”, de l’apartat del mapa així com que es mostrin els establiments per localitats a través de l’opció “Localitat”.

L’Usuari podrà seleccionar l’establiment que més li interessi i consultar la informació següent: adreça de l’establiment, horari d’obertura al públic, telèfon, enllaç al lloc web, així com la tipologia de productes disponibles a l’establiment.

Així mateix, l’Usuari podrà informar Go Zero Waste en cas de detectar un error en algun dels establiments a través del formulari habilitat a aquest efecte a l’App.

A més, els Usuaris es podran contactar amb Go Zero Waste o suggerir nous establiments per al mapa a través de l’apartat “Col·labora” habilitat a aquest efecte per Go Zero Waste.

DESCOMPTES I SORTEJOS

Els Usuaris que acumulin punts al seu compte podran participar en el sorteig de descomptes, productes i/o entrades en funció de la campanya.

Totes les característiques sobre els descomptes, productes i/o entrades, aquestes són, percentatge de descompte, la data de venciment del premi, així com qualsevol particularitat relacionada amb els descomptes/productes/entrades i/o les seves restriccions respectives, si escau, s’indicaran directament mitjançant correu electrònic a l’adreça facilitada per l’Usuari.

Així mateix, Go Zero Waste es reserva la facultat de revisar, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament de forma unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització qualsevol compte d’Usuari on detecti indicis fraudulents o il·lícits de participació en sorteigs o promocions, o contraris a les presents Condicions Generals, la llei o la bona fe de l’Usuari titular del compte esmentat. Tot això, sense perjudici de les accions legals que poguessin correspondre a Go Zero Waste en defensa dels seus drets i interessos.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

En general, quedaran prohibits, a títol enunciatiu i no taxatiu, els comportaments i/o accions següents:

El contingut pujat a l’App i/o publicat és responsabilitat exclusiva de l’Usuari que publica aquest contingut, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat a la l’Empresa per qualsevol incidència que aquest contingut pugui produir.

Si detecteu que un Usuari, utilitza l’App per a fins diferents dels estipulats en aquestes Condicions Generals, de manera inapropiada i/o il·legal, cal que us poseu en contacte amb Nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: info@gozerowaste.app

Per part seva, l’Empresa es reserva el dret a eliminar i/o bloquejar qualsevol compte d’Usuari que consideri o tingui indicis suficients que s’estan incomplint aquestes Condicions Generals, amb independència de les accions legals que pugui exercir en cada moment.

CONTINGUT

L’ús de Go Zero Waste app permet a l’Usuari pujar contingut digital a través de l’App, així com a vàries xarxes socials i canals de comunicació. El contingut digital consistirà en les fotografies que els usuaris envien a través de l’App per acreditar el compliment dels reptes proposats.

L’Usuari declara i garanteix que és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre aquest contingut o tenir concedit a favor seu llicència suficient, i que aquest no infringeix drets de tercers, sent, per tant, l’Usuari l’únic responsable dels danys en què pugui incórrer compartint aquest contingut, exonerant expressament l’Empresa de qualsevol reclamació de tercers per aquests continguts.

L’autoria del contingut que cada Usuari comparteix a l’App és del mateix Usuari. No obstant això, l’Usuari concedeix una llicència mundial, no exclusiva, per la màxima durada recollida a la legislació que li sigui d’aplicació, lliure de regalies, transferible, totalment abonada i subllicenciable, per fer servir, copiar, editar, modificar, traduir, explotar , distribuir i reproduir aquest contingut, inclòs el nom d’Usuari i la foto de perfil del compte de Go Zero Waste.

RESPONSABILITAT DE GO ZERO WASTE

L’Empresa no es responsabilitza pel que fa a l’autenticitat, l’exactitud, la fiabilitat, la legalitat, així com les violacions eventuals de drets de tercers per part dels Usuaris. En aquest sentit, els Usuaris comprenen que som una empresa independent que posa l’App a disposició d’aquests, i que no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació proporcionada pels Usuaris, ni pels danys o pèrdues que eventualment poguessin patir tercers per publicacions i/o per l’incompliment de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris.

Els Usuaris són completament responsables de l’accés i ús correcte del seu compte a Go Zero Waste i altres continguts de l’App amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireixen el compromís d’observar diligentment i complir aquestes Condicions Generals.

Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de l’App amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, afectar o deteriorar l’App, els seus continguts i serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi de l’App a altres usuaris.

L’Empresa no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris a l’App, les conseqüències dels quals se’n fa enterament responsable l’emissor.

Els qui incompleixin aquestes obligacions respondran de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. L’Empresa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús il·lícit per part de tercers.

En addició al que s’ha indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la Llei i, llevat del que disposa el seu cas en aquestes Condicions Generals, en cap cas l’Empresa serà responsable dels danys personals, accidentals, especials, directes o indirectes, incloent, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial, relacionats amb l’ús o impossibilitat d’ús de l’App, independentment de la causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o de qualsevol altra) i fins i tot si l’Usuari ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Amb l´ús gratuït de l´App, l´Usuari podrà veure enllaços dels establiments que col·laboren amb Go Zero Waste. L’Empresa no es responsabilitza dels llocs vinculats a aquests establiments, ni la informació que faciliten o publiciten. Així mateix, l’Empresa no garanteix la qualitat ni veracitat dels serveis i productes oferts a través dels enllaços als seus respectius llocs web. Cap de les entitats col·laboradores amb l’App pertanyen a l’Empresa i, per tant, aquesta no es fa responsable de cap actuació per part dels establiments.

Qualsevol relació que l’Usuari mantingui amb qualsevol dels establiments col·laboradors amb l’App, eximirà a l’Empresa de qualsevol responsabilitat. Serà una relació exclusiva entre l’establiment i l’Usuari.

BAIXA DE L’USUARI

L’Usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment.

La baixa de l’App es realitzarà a través del “Perfil d’usuari” a l’apartat “Esborrar el meu compte”. Amb l’eliminació del compte d’usuari, s’eliminaran totes les dades de l’Usuari vinculades al mateix.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Totes les dades personals proporcionades per l’Usuari a través del formulari de registre o del seu perfil seran tractades de manera confidencial i d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests. Més informació a la nostra Política de privadesa: https://gozerowaste.app/ca/politica-de-privadesa/

CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

L’Usuari pot decidir si cedeix els drets d’explotació de les fotografies dels reptes que per si mateix ha incorporat o facilitat a Go Zero Waste a través de l’App, manifestant la seva conformitat amb les següents:

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts relacionats amb les marques, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programari, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de Propietat Intel·lectual o Industrial, que puguin ser accessibles per als Usuaris, són de propietat de l’Empresa i/o aquesta, disposa d’una llicència, i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre aquests.

L’Usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com la l’Empresa els ho autoritzi expressament.

Qualsevol ús indegut del Servei o incompliment de les obligacions per part de l’Usuari podran derivar, a discreció de l’Empresa, a la cancel·lació del compte, o suspensió del Servei fins que es resolgui la incidència, si escau.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

L’Usuari reconeix que, en virtut de les presents Condicions Generals, l’Empresa no cedeix ni transfereix cap dret sobre els seus títols de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, o sobre qualssevol propietats de terceres parts. L’Empresa només autoritza a l’Usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a les presents Condicions Generals.

L’Usuari no està autoritzat a copiar, distribuir, transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, de qualsevol altra manera, desplegar activitats que comportin l’ús comercial dels drets de Propietat Intel·lectual i/o Intel·lectual de l’Empresa i/o dels Creadors, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que hi consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.

L’Empresa es reserva tots els drets de propietat industrial i/o intel·lectual que li corresponguin.

L’Empresa no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i propietat industrial diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula.

L’Empresa es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions Generals. Sense perjudici d’això, podrem emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part del Creador que:

RECLAMACIONS

En cas de qualsevol reclamació i/o incidència imputable a l’Empresa relacionada amb el Servei, disposem d’un procediment de reclamació que s’inicia a través de l’adreça de correu electrònic info@gozerowaste.app. Iniciada aquesta comunicació, treballarem juntament amb l’Usuari per recopilar la informació necessària sobre la vostra reclamació i/o incidència.

L’Empresa es compromet a contestar l’Usuari en un termini no superior a les 72 hores des de la recepció de la reclamació.

INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. Aquesta declaració de nul·litat no ha d’invalidar la resta del document, que ha de mantenir la vigència i l’eficàcia entre les Parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La legislació d’ampliació serà l’espanyola. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció, en cas que no estableixi fur obligatori seran els jutjats i tribunals de Barcelona.

Així mateix, l’Usuari podrà resoldre de forma amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de l’App impulsada per la Comissió Europea: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Ens reservem el dret a modificar el present document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de fer algun canvi de les Condicions, aquestes seran publicades a l’App i s’indicarà la data de la seva publicació, perquè l’Usuari conegui la data en què s’ha fet efectiva aquesta modificació. En qualsevol cas, l’Usuari rebrà una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de Go Zero Waste amb anterioritat a la seva publicació a l’App.

23 de desembre de 2021

Abrir chat
Equip de Go Zero Waste